Hệ thống camera mạng Panasonic E-Series: 

Video Hướng dẫn lắp đặt và sử dụng đầu ghi PANASONIC E series, C series

Hướng dẫn lắp đặt đầu ghi PANASONIC E series, C series