Tài trợ bởi vatgia.com

Hướng dẫn lắp đặt và Đăng Ký thẻ cho HT Kiểm soát vào ra sử dụng đầu đọc Soyal AR-721H

Đăng bởi Admin 04/07/2017 1 Nhận xét

HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT VÀ ĐĂNG KÝ THẺ CHO HT KIỂM SOÁT VÀO RA SỬ DỤNG ĐẦU ĐỌC SOYAL AR-721H

1. Thông số kỹ thuật đầu đọc AR-721H

Mode sử dụng

M4

M6

M8

Lưu trữ

1024 card
1200 sự kiện

65536 card
*

1024 card
1200 sự kiện

Phương thức ra vào

Card
User number + User
Code
Card + User Code

Card
Card + Code Chung

Card
User Code
Card + User Code

Nguồn Điện

12VDC, 300mA

Kết Nối Máy tính

RS485

Công suất tiêu thụ tối đa

3W

Đầu Ra (Ngõ ra)

 Relay Khóa
Báo Động

Đầu Vào (Ngõ nhập)

Nút Nhấn Exit
Sensor cửa

Đầu Đọc

Chuẩn WG 26/34

Bàn Phím

phím cơ, 12 phím, 0-9, *, #

LED

1 đèn LED 2 Màu

 

2. Mã Màu Và PIN Assigment 

P1 - Kết Nối Khóa Cửa

1.  Sọc Dương

Relay Khóa NO

2. Sọc Tím

Relay Khóa NC

3.Trắng

Relay Khóa COM

4. Cam

Sensor Cửa

5. Tím

Nút Nhấn Exit

6. Xám

Báo Động (ngõ ra transistor, cực góp mở tác động mức thấp)

7. Đỏ

12+ VDC ( Nguồn DC)

8. Đen

GND

P2 - Kết nối đầu đọc phụ (đầu đọc Wiegand)

1.  Xanh dương

Wiegand Data 1 (ngõ vào)

2. Xanh lá

Wiegand Data 0 (ngõ vào)

3. Hồng

Beep (ngõ ra)

4. Nâu

Led Xanh Ngõ ra 5V 100mA

5. Vàng

led Đỏ Ngõ ra 5V 100mA

P3 - Kết nối máy tính

1.  Xanh lá

RS485-

2. Xanh Dương

Rs485+

P4 - Switch bảo vệ thiết bị

1. Đỏ

NC

2. Cam

COM

3. Vàng

NO

P5 - Ngõ Ra Security (Optional)

1. Đen

GND

2. Trắng

Duress

3. Tím

Tín hiệu trigger Security/Arming

 

3. Sơ Đồ Kết Nối

3.1 Sơ Đồ Đấu Khóa


Giải thích qua về nguyên lý hoạt động

    - Đầu đọc được cấp nguồn hệ thống hoạt động thì bình thường 2 chân NC và COM của đầu đọc sẽ thông nhau như vậy nguồn âm khóa được cấp nguồn (chân âm khóa được cấp thông qua tiếp điểm NC COM đầu đọc). Còn Chân Dương của khóa lúc nào cũng được cấp vì được nối trực tiếp vào +12V. Khi có tín hiệu quẹt thẻ hoặc nhập mật mã để mở cửa hoặc khi ấn nút exit thì Chân COM Và NC bị ngắt như vậy âm khóa sẽ ko được cấp nguồn nên khóa sẽ mở cửa.

    - Chú ý khi lắp thêm bộ điều khiển từ xa để mở cửa thì cũng giống như nút ấn exit ta dùng cặp chân COM Và NO trong bộ điều khiển 1 chân đấu vào chân 5 tím  đầu đọc còn 1 chân đấu vào chân GND đầu đọc

3.2 Sơ Đồ đấu hệ báo động3.3 Kết nối với đầu đọc phụ (đầu đọc khác)3.4 Kết Nối Máy Tính


 

4. Hướng dẫn tập lệnh cài đặt

    Muốn thiết lập một lệnh ta nhập: *123456 # ( master code mặc định)    Mã lệnh, giá trị master code mặc định: 123456 (ta có thể thay đổi bằng cách dùng lệnh thay đổi Master Code)

- Sau khi nhấn Master Code, LED xanh nhấp nháy nhanh để chờ nhập lệnh, nếu không có phím nào được ấn hoặc không có thẻ đưa vào trong 30s thì chế độ sẽ tự động thoát

- Trong chế độ nhập lệnh nếu có 2 tiếng bíp và led chuyển sang màu đỏ có nghĩa là bạn đã nhập sai mã lệnh hoặc thông số, chỉ nhập đúng lệnh khi có 1 tiếng bip và led xanh sáng

- Trong chế độ đọc thẻ, 1 thẻ đã được chấp nhận khi led xanh sáng và có 5 tiếng bip

- Nếu 3 lần nhập sai mã lệnh hay mã người dùng thì bàn phím sẽ tự khóa trong 30s

- Nhấn nút # có tác dụng như ngõ ra của chuông

- Để biết trạng thái mode đang sử dụng, nhấn *123456 #, nếu có 4 tiếng bip thì đang ở Mode 4, 6 tiếng bip thì ở Mode 6 và 8 tiếng bip tức ở Mode 8.

4.1. Cài Đặt ở chế độ Mode 4

Mode 4 được sử dụng khi chọn phương thức mở cửa là: Card, User number + User Code hoặc Card + User Code. Mode 4 được hổ trợ networking

1)   Thay đổi Master Code

-  Bước 1: Nhấn * Master Code #

-  Bước 2: Nhấn  09 * Master Code mới -  nhập lại Master Code mới #

-  Bước 3: Nhấn * #

Master Code mặc định là: 123456

2)     Đăng ký card người dùng

 a. Đăng ký 1 card người dùng

-  Bước 1: Nhấn * Master Code #

-  Bước 2: Nhấn  19 *  UUUUU  *   00001    #

 UUUUU: User number gồm 5 số: 00000 ~ 01023

-  Bước 3: Quét card cần đăng ký lên thiết bị. (Để đăng ký người dùng có User number tiếp theo, tiếp tục quét thẻ kế tiếp)

-  Bước 4: Nhấn * #

-  Chú ý: Để gán một card cho một User Number thì sau khi nhấn 19*UUUUU* 00001 #  ta đưa card vào đầu đọc, led chuyển sang đỏ và 1 tiếng bip tức card đã được chấp nhận.

 b. Đăng ký 1 khoảng card người dùng có mã thẻ liên tiếp

-  Bước 1: Nhấn * Master Code #

-  Bước 2: Nhấn  19 *    UUUUU  *     QQQQQ    #

UUUUU: User number gồm 5 số: 00000 ~ 01023

QQQQQ: Số lượng thẻ cần đăng ký

-  Bước 3: Quét card có mã thẻ thấp nhất lên thiết bị.

-  Bước 4: Nhấn * #

Ví dụ: để đăng ký 10 người dùng (từ 00001 đến 00010) thì nhấn: 19*00001*00010 #.

3) Đăng ký Code cho người dùng: chọn 1 trong 2 chế độ lệnh

-  Nếu người dùng không sử dụng card ta có thể đăng ký trực tiếp từng người dùng ở lệnh này mà không cần qua lệnh 19 (đăng ký một người dùng) và chỉ sử dụng được ở chế độ 1.

-  Phải nhập chính xác User number vì nếu nhập nhầm 1 User number khác nó sẽ thay thế thương thức mở cửa khác cho User number đó.

a.  Chế độ 1:

-  Bước 1: Nhấn * Master Code #

-  Bước 2: Nhấn  12 *  User number * User Code  #

   + User number: 00000        01023

   + User Code:      0000        9999

Ví dụ: nhấn 12 * 00001 * 1900 #  tức tạo Code người dùng 00001 là 1900

-  Bước 3: Nhấn * #

Chú ý:  Ở chế độ 1 khi muốn mở cửa thì ta chỉ cần quét card ( đã được đăng ký ở bước đăng ký một người dùng), hoặc nhập User number + User Code #.

b. Chế độ 2:

-  Bước 1: Nhấn * Master Code #

-  Bước 2: Nhấn  13 *  User number * User Code  #

-  Bước 3: Nhấn *  #

Chú ý:  Ở chế độ 2 khi muốn mở cửa thì ta phải quét card và nhập User Code  #.

 4) Xóa card người dùng

a. Xóa 1 card người dùng

-  Bước 1: Nhấn * Master Code #

-  Bước 2: Nhấn  10 * User Number 9 User Number #

Led sáng đỏ và có tiếng bíp tức thẻ người dùng đã được xóa.

-  Bước 3: Nhấn   *  #     

b.  Xóa 1 khoảng Card người dùng

-  Bước 1: Nhấn * Master Code #

-  Bước 2: Nhấn  10 * User Number 9  Số lượng User Number #

 Led sáng đỏ và có tiếng bíp tức khoảng  thẻ người dùng đã được xóa.

-  Bước 3: Nhấn   *  #     

c. Xóa toàn bộ người dùng

-  Bước 1: Nhấn * Master Code #

-  Bước 2: Nhấn  29 * 29 * #

-  Đèn Led chớp đỏ 5s và có  tiếng bip tức tất cả người dùng đã được xóa

-  Bước 3: Nhấn   *  #     

5) Ngưng sử dụng card người dùng

a. Ngưng sử dụng 1 card người dùng

-  Bước 1: Nhấn * Master Code #

-  Bước 2: Nhấn  10 * User Number * User Number  #

-  Bước 3: Nhấn   *  #      

b. Ngưng sử dụng khoảng Card người dùng

-  Bước 1: Nhấn * Master Code #

-  Bước 2: Nhấn  10 * User Number *  Số lượng User Number  #

-  Bước 3: Nhấn   *  #     

6) Phục hồi Card người dùng

Nếu người dùng có đăng ký card thì sau khi dùng lệnh Ngưng sử dụng card người dùng. Card người dùng đó sẽ bị disable (không cho phép mở cửa), lệnh này dùng để enable card

a.  Phục hồi 1 Card  người dùng

-  Bước 1: Nhấn * Master Code #

-  Bước 2: Nhấn  11 * User Number * User Number #

-  Bước 3: Nhấn   *  #     

b. Phục hồi 1 khoảng Card  người dùng

-         Bước 1: Nhấn * Master Code #

-         Bước 2: Nhấn  11 * User Number *  Số lượng User Number #

-          Bước 3: Nhấn   *  #     

7)     Thiết lập thời gian mở cửa

-         Bước 1: Nhấn * Master Code #

-         Bước 2: Nhấn  02 * TTT  #

         TTT = 000: cửa mở/đóng liên tục sau khi truy nhập cửa

         TTT = 001     600: thời gian mở từ 1s đến 600s

            TTT = 601     609: thời gian mở từ 0.1 đến 0.9s

-         Bước 3: Nhấn   *  #       

8)   Thiết lập thời gian báo động

-         Bước 1: Nhấn * Master Code #

-         Bước 2: Nhấn  03 * TTT  #

   TTT = 000: cửa báo động liên tục
   TTT = 001     600: thời gian báo động từ 1s đến 600s

-         Bước 3: Nhấn   *  #     

9)     Đăng ký Card người dùng làm Master Car

-         Bước 1: Nhấn * Master Code #

-         Bước 2: Nhấn  07 * User Number  * User Number   #

-         Bước 3: Nhấn   *  #     

Chú ý: *  Card 1 người dùng được làm Master Card khi chế độ mở cửa là chỉ dùng Card, chế độ Card + User Code không được đăng kí làm Master Card.

*   Chỉ đăng ký được một  Master Card, nếu ta đăng ký Card người dùng mới làm Master Card thì Master Card  trước sẽ được thay thế.

*    Khi đó để vào chế độ nhập lệnh ta không cần nhấn * 123456 #  mà chỉ cần quét Master Card và nhấn # (khi led xanh chưa chớp).

10)  Thiết lập thời gian thực cho thiết bị

-         Bước 1: Nhấn * Master Code #

-         Bước 2: Nhấn  25 * YY MM DD HH mm SS  #

YY : Năm  MM: Tháng  DD: Ngày  HH: Giờ  mm: Phút   SS: Giây

 

Ví dụ: 000125 =    Ngày 25 tháng 1 năm 2000;   235901 =   23:59:01 PM               

-         Bước 3: Nhấn   *  #   

11)    Thiết lập ID cho thiết bị

- Bước 1: Nhấn * Master Code #

- Bước 2: Nhấn  00 * HHH  #

-            HHH: ID của thiết bị  001~255

- Bước 3: Nhấn   *  #    

12)    Kết nối Reader ngoài để phân vùng vào/ra

   Chỉ sử dụng cho chế độ vào cửa là chế độ Card hoặc chế độ Or PIN. Khi phân vùng vào ra thì người dùng chỉ vào được cửa khi quét Card qua AR721 và ra cửa khi quét Card qua Reader ngoài. Nếu bằng cách nào đó người dùng vào bên trong cửa mà không quét Card qua AR721 thì không thể ra ngoài bằng cách quét Card qua Reader ngoài . Để thiết lập chế độ phân vùng qua 2 giai đoạn

Giai đoạn 1: Đăng ký người dùng cho chế độ phân vùng vào ra

  Nếu người dùng không đăng ký qua bước này thì chế độ phân vùng không có tác dụng, khi đó người dùng có thể mở cửa bằng cách quét Card qua AR721 hoặc Reader ngoài

-         Bước 1: Nhấn * Master Code #

-         Bước 2: Nhấn 26 * User Number * Khoảng User Number *X #

         X = 1 : Xóa bỏ phân vùng cho người dùng

         X= 0  : Thiết lập phân vùng cho người dùng

  Nếu muốn đăng ký cho 1 người dùng thì ta  nhập Khoảng User Number chính là User Number 

-    Bước 3: Nhấn  * #

Giai đoạn 2: Thiết lập phân vùng vào ra cho AR721

-         Bước 1: Nhấn * Master Code #

-         Bước 2: Nhấn 20 * 146 #

-         Bước 3: Nhấn * #

13)      Thiết lập chế độ báo động

Chế độ báo động được bật khi dây Door Sensor ( dây cam) đang nối với nguồn âm bị hở ra. Báo động sẽ kích hoạt Relay báo động theo thời gian đã được thiết lập, (hoặc đến khi nguồn âm đóng lại khi dùng lệnh 24*064#)

-         Bước 1: Nhấn * Master Code #

-         Bước 2: Nhấn 28 * 128  #     (000: ngưng thiết lập)

-         Bước 3: Nhấn * #

14)    Thiết lập chế độ báo động khi mở cửa quá lâu

 Chế độ này được thiết lập khi sử dụng sensor khóa làm sensor báo động. Bình thường khi cửa đóng sensor khóa nối tắt nhau, khi có trường hợp quét thẻ để mở cửa sensor khóa sẽ bị hở ra. Nếu hết thời gian mở cửa mà khóa chưa được đóng lại thì báo động sẽ được kích hoạt. Để kích hoạt báo động có 2 cách.

Cách 1:

-         Bước 1: Nhấn * Master Code #

-         Bước 2: Nhấn * * # ( # * để thoát chế độ kích hoạt)

              Cách 2: Quét thẻ đã đăng ký và nhấn số 1234 #  để kích hoạt chế độ báo động

15)    Thiết lập chế độ tự động cửa mở trong khoảng thời gian xác định

 Chế độ này dùng để thiết lập cửa sẽ tự động mở trong thời gian xác định trước. Khi hết khoảng thời gian này cửa sẽ tự động khóa lại. Thiết bị cho phép 2 khoảng thời gian cài đặt. Để thiết lập phải qua các bước sau:

Bước 1: Enable chế độ thiết lập.

-         Bước 1: Nhấn * Master Code #

-         Bước 2: Nhấn 20 * 020 #  để bỏ chế độ này nhấn 20 * 016 #

-         Bước 3: Nhấn 24 * 001 #

-         Bước 3: Nhấn * #.      

Bước 2: Thiết lập khoảng thời gian để cửa mở.

-        Bước 1: Nhấn * Master Code #

-         Bước 2: Nhấn 08 * N * MMSSMMSS * 1111111 # 

     N: khoảng thời gian. N = 0 khoảng 1, N=1 khoảng 2.

  MMSSMMSS: Nhập khoảng thời gian bắt đầu và kết thúc.

    Ví dụ: Nếu khoảng thời gian từ 8h đến 17h thì nhập 08001700

1111111: tương ứng với 7 ngày trong tuần. Nếu muốn ngày nào không ứng dụng thì chọn 0. Ngày đầu tiên là ngày chủ nhật.

-     Bước 3: Nhấn * #.      

4.2 Cài Đặt ở chế độ  Mode 8

     Mode 8 được sử dụng khi chọn phương thức mở cửa là: Card, User Code hoặc Card + User Code. Mode 8 được hổ trợ networking.Các lệnh ở mode 8 giống như lệnh ở mode 4 chỉ khác ở lệnh: Đăng ký Code cho người dùng

a.  Chế độ 1:

-         Bước 1: Nhấn * Master Code #

-         Bước 2: Nhấn  12 *  User number * User Code  #

          User number: 00000        01023

          User Code:      0000        9999

Ví dụ: nhấn 12 * 00001 * 1900 #  tức tạo Code người dùng 00001 là 1900

-         Bước 3: Nhấn * #

      Chú ý:  Ở chế độ 1 khi truy nhập vào cửa thì ta chỉ cần quét card hoặc nhấn        User Code .

  b.   Chế độ 2:

-         Bước 1: Nhấn * Master Code #

-         Bước 2: Nhấn  13 *  User number * User Code  #

-         Bước 3: Nhấn *  #

Chú ý:  Ở chế độ 2 khi truy nhập vào cửa thì ta phải quét card và nhập User Code  #.

     Ngoài ra ở mode 8 còn có thể mở cửa bằng cách nhấn Mã khẩn cấp. Ta có thể thiết lập lại hoặc tắt  mã khẩn cấp.

1)     Thiết lập mã khẩn cấp

-         Bước 1: Nhấn * Master Code  #

-         Bước 2: Nhấn  15 * Mã khẩn cấp #

        Mã khẩn cấp : 0000      9999

-         Bước 3: Nhấn   *  #     

2)       Tắt mã khẩn cấp

-         Bước 1: Nhấn * Master Code  #

-         Bước 2: Nhấn  15 * 0000  #

-         Bước 3: Nhấn   *  #     

4.3 Cài đặt ở chế độ Mode 6

Mode 6 được sử dụng khi chọn phương thức mở cửa là chỉ dùng Card. Mode 6 không  được hổ trợ networking

1)     Thay đổi Master Code

-       Bước 1: Nhấn * Master Code #

-         Bước 2: Nhấn  09 * Master Code mới   nhập lại Master Code mới #

-         Bước 3: Nhấn * #

       Master Code mặc định là: 123456

2 )   Đăng ký  người dùng bằng bàn phím

a. Đăng ký 1 người dùng

-         Bước 1: Nhấn * Master Code #

-         Bước 2: Nhấn  11 *    14755  *     14755    #

                                                             Mã Card     Mã Card

-         Bước 3: Nhấn * #                               

b. Đăng ký 1 khoảng người dùng

-         Bước 1: Nhấn * Master Code #

-         Bước 2: Nhấn  19 *    14755  *     14786    #

Mã Card      Mã Card cuối

-         Bước 3: Nhấn * #

 3)   Đăng ký người dùng bằng cách quét Card

-         Bước 1: Nhấn * Master Code #

-         Bước 2: Nhấn  22 * 1  #

-        Bước 3: Quét các card cần đăng ký lên Reader, sau tiếng bíp tức thẻ đã được chấp nhận

-         Bước 4: Nhấn * #

4)      Thiết lập phương thức mở cửa

a.      Mở cửa bằng Card + Code dùng chung :

Để mở cửa ta quét card và nhập Code dùng chung  #. Code mặc định: 1234

-          Bước 1: Nhấn * Master Code #

-         Bước 2: Nhấn  17 * Code dùng chung   #

Code chung: 0000      9999

-         Bước 3: Nhấn * #

b.  Mở cửa bằng Card  :

-         Bước 1: Nhấn * Master Code #

-         Bước 2: Nhấn  17 * 0000   #

-         Bước 3: Nhấn * #

5)   Thiết lập mở/ tắt mã khẩn cấp

Ta có thể mở cửa bằng cách nhấn Mã khẩn cấp # .  Mã khẩn cấp măc định: 4321

a.  Thiết lập mã khẩn cấp

-   Bước 1: Nhấn * Master Code  #

-   Bước 2: Nhấn  15 * Mã khẩn cấp #

         Mã khẩn cấp : 0000      9999

-  Bước 3: Nhấn   *  #     

b. Tắt mã khẩn cấp

- Bước 1: Nhấn * Master Code  #

-  Bước 2: Nhấn  15 * 0000  #

- Bước 3: Nhấn   *  #     

6)  Xóa người dùng (card)

a. Xóa 1 người dùng

- Bước 1: Nhấn * Master Code #

- Bước 2: Nhấn  10 * Mã Card * Mã Card #

Led sáng đỏ và có tiếng bíp tức card người dùng đã được xóa.

- Bước 3: Nhấn   *  #     

b. Xóa 1 khoảng người dùng

- Bước 1: Nhấn * Master Code #

- Bước 2: Nhấn  10 * Mã Card  *  Mã Card cuối #

 Led sáng đỏ và có tiếng bíp tức khoảng người dùng đã được xóa.

- Bước 3: Nhấn   *  #     

7)    Xóa  người dùng bằng cách quét Card

- Bước 1: Nhấn * Master Code #

- Bước 2: Nhấn  22 * 0  #

-      Bước 3: Quét các card cần xóa lên Reader, sau tiếng bíp tức thẻ xóa đã  được chấp nhận

- Bước 4: Nhấn * #

8)   Xóa toàn bộ người dùng  ( Card +User number + User Code )

- Bước 1: Nhấn * Master Code #

- Bước 2: Nhấn  29 * 29 * #

  Đèn Led chớp đỏ 5s và có tiếng bip tức tất cả người dùng đã được xóa

-  Bước 3: Nhấn   *  #     

9)   Thiết lập thời gian mở cửa

- Bước 1: Nhấn * Master Code #

- Bước 2: Nhấn  02 * TTT  #

               TTT = 000: cửa mở/đóng liên tục sau khi truy nhập cửa

               TTT = 001     600: thời gian mở từ 1s đến 600s

               TTT = 601     609: thời gian mở từ 0.1 đến 0.9s

- Bước 3: Nhấn   *  #     

10)  Thiết lập thời gian báo động

- Bước 1: Nhấn * Master Code #

- Bước 2: Nhấn  03 * TTT  #

           TTT = 000: cửa báo động liên tục

           TTT = 001     600: thời gian báo động từ 1s đến 600s

- Bước 3: Nhấn   *  #    

11)     Đăng ký Card người dùng làm Master Car

- Bước 1: Nhấn * Master Code #

- Bước 2: Nhấn  07 * Mã Card  * Mã Card   #

- Bước 3: Nhấn   *  #     

Chú ý:  Card 1 người dùng được làm Master Card khi chế độ mở cửa là chỉ dùng Card, chế độ Card + Code dùng chung không được đăng kí làm Master Card.

*   Chỉ đăng ký được một  Master Card, nếu ta đăng ký Card người dùng mới làm Master Card thì Master Card  trước sẽ được thay thế.

*    Khi đó để vào chế độ nhập lệnh ta không cần nhấn * 123456 #  mà chỉ cần quét  Master Card và nhấn # (khi led xanh chưa chớp).

  12)  Thiết lập thời gian thực cho thiết bị

- Bước 1: Nhấn * Master Code #

- Bước 2: Nhấn  25 * YY MM DD HH mm SS  #

                              YY : Năm  MM: Tháng  DD: Ngày  HH: Giờ  mm: Phút   SS: Giây

          Ví dụ: 000125 =    Ngày 25 tháng 1 năm 2000

                     235901 =   23:59:01 PM

- Bước 3: Nhấn   *  #

>> Click xem ngay các giải pháp lắp đặt camera và các hướng dẫn cũng như kinh nghiệm lắp đặt camera của Biển Bạc

MỌI THÔNG TIN THẮC MẮC XIN VUI LÒNG LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Công ty cổ phần Công Nghệ và Xây Lắp Biển Bạc

- Điện thoại: 024 3791 7414

- Hotline 091 208 23 80 hoặc 094 1900 288

- Email: info@bienbachn.com

Đơn vị lắp đặt camera uy tín chuyên nghiệp tại Việt Nam


Có thể bạn quan tâm !